Jag har lanserat några förbättringar på vårt FFU Theme i WordPress. Ändringarna kom fram genom att jag märkte lite förändrade behov då jag satte upp nya FFIV-guiden.

Stöd för att stänga av bilder (och “Bild saknas”) helt på våra box-länkar till undersidor. Se boss-sidorna på FFIV-guiden.

Stöd för att visa vald sidbild inne på en vanlig sidmall. Detta funkade tidigare bara på specialskrivna mallar. Se sidan om Kain från FFIV.

Bildgallerierna visar nu alltid titel på alla bilder i ett bildgalleri. Om en bättre text skrivits (“Caption”) så visas den istället för titeln (som oftast är bildens filnamn och inte alltid så läsbar). Se nya bildgallerierna på FFIV-sajten.

Och så några mindre ändringar, bland annat för mobil-versionen.