Wilson, ett svenskutvecklat theme till vår blogg är nu på plats. Lite mer fokus på läsupplevelsen, och väldigt mycket mer rent. Får se hur länge vi håller oss till det, det förra överlevde i ett och ett halv år.

Med just bloggen är tanken att lägga minst möjlig tid på annat än att skriva. Så egna themes kommer inte att utvecklas.